Nuorisoasunnon hakeminen

Hakemuksen tekeminen

Nuorisoasunnot on tarkoitettu 18–29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille aikuisille (ei päätoimisille opiskelijoille). Asukkaita valittaessa etusijalla ovat ensimmäiseen omaan asuntoonsa muuttavat nuoret sekä asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat. Kuopiossa asuntoja isännöi ja asukasvalinnat suorittaa Tekma-Isännöinti.

Voit hakea asuntoa sähköisesti nuorisoasuntoliiton Internetsivuilla nuorisoasunnot.fi. Täytettyäsi ja lähetettyäsi hakemuksen saat hakemustunnuksen, jota tarvitset jatkossa hakemuksen uusimiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen. Voit lähettää asuntohakemuksen myös postitse Tekman toimistolle (hakemus tulostettavissa kotisivuiltamme) tai voit täyttää hakemuksen paikanpäällä Tekman toimistolla. Annamme tarvittaessa lisätietoja, neuvontaa ja hakemuksen täyttöapua.

Hakemukseen vaadittavat liitteet tulee ottaa mukaan vasta valintahaastatteluun (todistus tuloista, verotodistus, todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista jne.) Lisätietoa löydät www.nalasunnot.fi

Hakemuksen käsittely

Asuntojen vaihtuvuus ja saantimahdollisuudet vaihtelevat kohdekohtaisesti. Asunnon saantiin vaikuttaa mm. hakijan asunnontarve ja tarpeen kiireellisyys sekä jonotusaika. Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan aina. Mikäli luottotiedoissa on merkintöjä, pyydämme sinua toimittamaan meille niistä tiedon.

Asuntohakemuksesi on voimassa kolme (3) kuukautta ja vanhenee, ellei sitä uusita. Nuorisoasuntoliiton sivuilla sähköinen asuntohakemus pysyy edelleen voimassa vain tallentamalla hakemuksen uudelleen tai muokkaamalla sitä ennen kolmen kuukauden määräajan täyttymistä. Tämän saat tehtyä saamallasi hakemustunnuksella. Jos olet täyttänyt asuntohakemuksen kirjallisena lomakkeena, voit uusia hakemuksesi sähköpostitse toimisto@tekman.fi tai puhelimitse 017 282 2831. Sinun on itse huolehdittava hakemuksesi uusimisesta. Muistathan perua hakemuksesi, jos asunnolle ei ole enää tarvetta.

Vuokravakuus

Kuopiossa nuorisoasuntojen vuokravakuus on asunnon kahden (2) kuukauden vuokraa vastaava rahatalletus.

Vakuus voi olla myös Kelan tai Sosiaalitoimiston myöntämä kirjallinen vuokravakuussitoumus.

Sähköinen asuntohakemus